Home
Välkommen till BEJO

BEJO är ett företag som arbetar med ekonomisk och teknisk förvaltning av bostadsrättsföreningar. Under senare år har verksamheten utvecklats till att även omfatta ROT (renovering, ombyggnad och tillbyggnad). Vår erfarenhet är lång då vi har varit verksamma i branschen och förvaltat fastigheter i mer än 30 år. Företaget BEJO grundades i början av 1990-talet och förvaltar idag ett 50-tal bostadsrättsföreningar.

Ekonomisk och Teknisk Förvaltning

ROT (Renovering, ombyggnad och tillbyggnad)